Ihmisen kokoisia sisäilma-asioita – kotona, koulussa ja kunnassa

Hyvän ilman koulu tarjoaa ohjeet sisäilmasta oireilevan lapsen koulunkäynnin järjestämiseen ja keinoja koko kouluyhteisön avuksi sisäilmatilanteisiin.

Lapsen piirtämä värikäs linna metsässä.

Kunnat eivät toistaiseksi niinkään eroa siinä, onko kouluissa sisäilmaongelmia. Ero on siinä, miten niihin suhtaudutaan.

Asia lähti etenemään, kun saimme neuvon pitää lapsi muutaman viikon kotona. Oirepäiväkirja kertoi, että oireet helpottivat koulusta poissa ollessa. Lapsen hyvinvointiin ja koulunkäyntiin löydettiin sitten keinot.

Nykyaikaiset rakennukset ovat monimutkaisia rakennusfysikaalisia kokonaisuuksia. Pelkästään erilaisia kemikaaleja käytetään rakennusmateriaaleissa tuhansia, ja homelajeja on tunnistettu tätä monin verroin enemmän. Rakentamisen käytännöt ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä nopeasti, eikä erilaisten rakennusmateriaalien ja rakennustapojen pitkäaikaiskestävyyttä ja yhteyttä rakennusten käyttäjien terveyteen ole ehditty vielä kattavasti tutkia.