Ohje 10: Vanhemmalle – Kun lapsi tarvitsee koulunkäynnin järjestelyjä

Jalat lenkkitoissuissa ovat astumassa maahan piirrettyyn labyrinttiin, johon on merkitty reitti ulos.
Adobe Stock

Tältä sivulta löydät tietoa siitä, kuinka voit vanhempana edistää koulun sisäilmasta oireilevan lapsen koulunkäynnin järjestelyjä ja huolehtia perheen hyvinvoinnista.

Huom. Tämä ohje on tarkoitettu Viiden vaiheen mallin vaiheisiin 3–5. Jos lapsesi oireiluun ja poissaoloihin ollaan vasta tarttumassa eikä lasta ole vielä tutkittu kouluterveydenhuollossa, lue ensin ohje vaiheisiin 1–2: Vanhemmalle: Kun epäilen lapseni oireilevan sisäilmasta.

Vanhempi voi kirittää

Kun on selvinnyt, että lapsi tarvitsee opetusjärjestelyjä kouluympäristöön liittyvän oireilun vuoksi, voit vanhempana auttaa lapselle soveltuvien koulunkäynnin järjestelyjen löytämisessä.

Monissa kouluissa ja kunnissa ei ole vielä valmiita toimintamalleja tällaisiin haasteisiin. Kaikki tilanteet ovat myös yksilöllisiä. Vanhemman kannattaa tuoda esiin lapsen tarpeita ja esittää niihin sopivia ratkaisuvaihtoehtoja. Tämä helpottaa koulussa työskentelevien työtä ja auttaa löytämään ratkaisuja nopeammin.

Avoin ja rakentava vuorovaikutus kodin ja koulun välillä on avain tämän onnistumiseen. Edistä omalta osaltasi miellyttävää ja helposti ymmärrettävää keskusteluympäristöä.

Tutustu Viiden vaiheen malliin Autetaan lasta -osiossa ja mallin Ohjepankkiin. Niistä saat käsityksen, kuinka lapsen kouluarkea voidaan helpottaa ja millaisia vaihtoehtoja on olemassa.

Yhteistyö koulun kanssa

Onko lapsen avuntarve koulussa selvillä? Tarvitseeko lapsi tukea koulunkäyntiin?

 • Keskustele rehtorin ja opettajien kanssa
 • Kirjaa etukäteen ylös keskeisimmät asiat lapsen voinnista ja avuntarpeesta ja tuo ne esiin koulupalavereissa ja tapaamisissa:
  • mikä lapsen vointi on ja miten oireilu vaikuttaa lapsen arkeen ja koulunkäyntiin
  • missä hän oireilee
  • mitä mahdollisuuksia itse näet tilanteen ratkaisemiseksi.

Ehdota toimenpiteitä kouluun

 • Pyydä, että lapsen asiaa aletaan hoitamaan yhdessä, esimerkiksi järjestämällä opiskeluhuoltotapaaminen tuen suunnittelua varten.
 • Pyydä, että teille nimetään yhteyshenkilö.
 • Kysy, voiko opetusta järjestää muissa opetukseen sopivissa tiloissa tai etsiä muita lapselle sopivia ratkaisuja. Vinkkejä tähän on ohjeessa 9: Suunnittelun avuksi.
 • Keskustele opettajan/opettajien kanssa siitä, miten lapsen koulunkäynti järjestetään.
 • Tuo esille, millaista lisätukea tarvitsette, mikäli lapsi opiskelee kotona.
  • Huomioi, että kun etäopetus järjestetään koulun päätöksellä, esimerkiksi erityisen tuen puitteissa, säilyvät oppilaalla lähtökohtaisesti kaikki oppilaalle kuuluvat oikeudet.
  • Mikäli vanhemmat tekevät itse päätöksen lapsen ottamisesta kotiopetukseen, siirtyy vastuu opetuksesta kodin vastuulle eikä oppilaalla ole enää oikeutta muuan muassa koulukirjoihin, kouluruokailuun tai opiskeluhuoltoon.
  • Pyydä siis lapsellesi hänen tarvitsemaansa opetuksen tukea koulusta. Hänellä on siihen lakisääteinen oikeus.
 • Selvitä, voiko koulu järjestää lapselle mahdollisuuden osallistua koulun juhliin ja välitunteihin esimerkiksi etäyhteyden kautta. Pyydä ja varmista, että lapsi saa kutsut koulun retkille.
 • Sovi lapsen ja koulun kanssa, kuinka tilanteesta viestitään lapsen luokkatovereille.
 • Pyydä, että räätälöidyistä opetusjärjestelyistä sovitaan aina kirjallisesti. Löydät lisää tietoa ohjeesta 8: Järjestelyiden suunnittelu.
 • Kun koulunkäynnin järjestelyjä toteutetaan, osallistu koulun kanssa lapsen terveyden ja koulunkäynnin järjestelyjen seurantaan. Olkaa sovittujen viestintäkanavien kautta yhteydessä siitä, miten lapsi voi ja kuinka hänen oppimisensa sujuu.
 • Anna lapsen voinnin kehittymiselle aikaa. Jos lapsi on ollut pitkään hyvin sairas, voi kestää hetken, ennen kuin lapsen fyysinen vointi alkaa tasoittua ja hän saa kiinni koulunkäynnistä. Seuraa tilannetta rauhassa. Jos alkaa tuntua, että sovitut ratkaisut eivät ole sopivia lapsen terveydelle tai että hänen tuen tarpeessaan on päivitettävää, ole yhteydessä yhteyshenkilöönne ja pyydä yhteistä tapaamista.
 • Jos lapsen asia ei yrittämisestä huolimatta lainkaan etene koulun kanssa, löydät ohjeesta 13 Mikäli asiat eivät etene tietoa, kuinka toimia.

Saatko tietoa koulun sisäilmasta?

 • Kysy, onko koulun sisäilmaa tutkittu ja mistä tulokset ja raportit löytyvät.
 • Ota tarvittaessa koulun sisäilmatilanne esille vanhempainyhdistyksessä.
Lapsen tukeminen

Oireileva lapsi elää lapsuuttaan tilanteessa, jossa hän saattaa jäädä ulos koulun arkirutiineista ja vuorovaikutuksesta koulukavereiden kanssa. Lapsen mielialaa on tärkeää seurata.

Aikuiset voivat tukea kaverisuhteiden säilymisessä poissaolojen ja sairastelun aikana. On tärkeää muistaa miettiä keinoja, joilla lapsi voisi osallistua ainakin osittain opetukseen ryhmänsä mukana. Huoltajat voivat myös tukea kaverisuhteita vapaa-ajalla ja rohkaista lasta myönteisiin ajatuksiin tulevaisuutta kohtaan.

Lapsen kanssa keskustelu

 • Olet lapselle hänen turvallinen aikuisensa. Keskustele lapsesi kanssa siitä, mitä hän itse ajattelee ja kokee. Löydät tähän vinkkejä ohjeesta 14: Lapsen kanssa keskustelun tueksi. Voit vinkata ohjeesta myös koulussa lapsen kanssa toimiville.
 • Pidä lapsi mukana. Kerro lapselle kulloinkin, mitä nyt tapahtuu ja mitä seuraavaksi tehdään.
 • Huolehdi samalla, ettet kuormita lasta sisäilma-asioilla yhtään tarvittavaa enempää. Varmista, että arjessanne on sisäilma-asioista vapaata olemista ja tekemistä. Käy sisäilma-aiheiset aikuisten kanssa käytävät keskustelut siten, että lapsesi ei tarvitse kuulla niitä. Vanhemman tehtävänä on toimia puskurina hankalien asioiden ja lapsen välillä.
 • Anna lapselle positiivista palautetta, kun hän opiskelee ja tekee itsenäisesti koulutehtäviä tässä erityisessä tilanteessa. Selviytyminen poikkeusolosuhteissa on arvokas voimavara elämässä!

Huomioi vapaa-aika

 • Tapaako lapsi kavereitaan kuten ennen? Pystyykö hän osallistumaan harrastuksiin? Onko kodin sisäilma kunnossa?
 • Kysy lapselta, miten tai missä hän haluaa tavata kavereitaan ja voitko auttaa häntä siinä.
 • Sovi lapsen kavereiden vanhempien kanssa yhteisistä toimista, jotta kyläilyt ja tapaamiset onnistuvat.
 • Juttele harrastuksen ohjaajan kanssa keinoista, joilla lapsi voi osallistua harrastukseen.
 • Selvitä tarvittaessa myös oman kotinne sisäilman laatu. On tärkeää, että lapsi voi kotona olla puhtaassa ilmassa.
Hae tarvittaessa lisää tukea lapselle ja koko perheelle

Sisäilma-asiat voivat olla ahdistavia ja kuormittavia. Tämä korostuu, jos ongelmien ratkaiseminen jumiutuu. Huolehdi omasta ja perheen jaksamisesta ja siitä, että sisäilma-asiat eivät täytä arkeanne.

Jos tuntuu, että tarvitsette tukea, asioiden eritteleminen auttaa hahmottamaan, millaista apua kannattaa lähteä etsimään. Pääsetkö purkamaan ajatuksiasi? Kuinka arkenne sujuu? Tarvitseeko joku perheenjäsenistä apua?

 • Jaa ajatuksiasi samassa tilanteessa olevan vanhemman eli vertaisen kanssa.
 • Kartoita voimavarojesi lähteitä. Mitkä asiat tukevat omaa jaksamistasi?
 • Ota yhteyttä järjestöjen auttaviin puhelimiin tai chatteihin.
 • Keskustele perheesi kanssa tilanteesta.
 • Kysy, mitä perheesi tilanteesta ajattelee ja millaista arkea he toivovat.
 • Järjestä kahdenkeskistä aikaa perheen jokaisen lapsen kanssa.
 • Huolehdi, että myös perheen aikuisten välinen keskusteluyhteys säilyy.
 • Kerro perheenne tarpeista esimerkiksi neuvolassa, oppilashuollossa tai perhekeskuksessa.
 • Kysy, millaisia tukimuotoja kunnassanne on tarjolla. Palveluja ovat muuan muassa lapsiperheiden kotipalvelu ja perhe- tai pariterapiapalvelut.
 • Ota pikaisen tuen tarpeessa yhteyttä kunnan sosiaali- tai kriisipäivystykseen.
Vaikuta yhdessä muiden vanhempien kanssa

Koulun vanhempainyhdistys on hyvä foorumi hakea tukea ja edistää asioita yhdessä muiden vanhempien kanssa. Ota halutessasi rohkeasti yhteyttä koulun vanhempainyhdistykseen. Löydät lisää tietoa vanhempien yhteisestä vaikuttamisesta ja vertaistuesta osiosta Vanhemmalle.

MITÄ MIELTÄ OLET SISÄLLÖSTÄ? Voit valita useita vaihtoehtoja.