Kouluterveydenhoitaja: Yksityisyyden suoja sisäilma-asioissa?

Erivärisiä lappuja, jokaisessa kysymysmerkki.

Tällä palstalla vastataan tyypillisiin sisäilma-aiheisiin kysymyksiin, joita kodit, koulut ja kunnat sisäilma-asioissa meiltä kysyvät. Kaikissa kysymyksissä on kysyjien yksityisyyden suojaamiseksi häivytetty tunnistetiedot ja muutettu kysymyksissä esiintyvien nimet.

Kouluterveydenhoitaja kysyy

Meillä on alueen kouluissa useita eri asteisesti sisäilmasta oireilevia lapsia. Haluamme ilmoittaa oire-epäilyistä ja lasten avuntarpeesta eteenpäin, jotta rakennusten ja lasten tilanteeseen voidaan löytää ratkaisuja.  

Yksityisyydensuoja mietityttää, eikä meillä ole olemassa tähän ohjeita. Onko teillä antaa vinkkejä, miten käsitellä asiaa?

Näin vastasimme

Suosittelemme seuraavaa: Laatikaa kuntaan selkeät erilliset prosessit ja ohjeet 
A) sisäilmasta oireilevan koululaisen auttamiseksi  
B) rakennukseen liittyvien ilmoitusten kirjaamiseen ja käsittelyyn. 

Kummassakin pätevät yksityisyyden suojan kannalta omat lainalaisuutensa. 
 

A) Yksittäisen lapsen asia 

Sisäilmasta oireilevan lapsen ja nuoren asiaa käsitellään normaalina potilastapauksena terveydenhuollossa:  

  • Lapsi tutkitaan vastaanotolla ja hänen asiaansa käsitellään lapsen ikä- ja kehitystason mukaan vanhempien kanssa.  
  • Tiedot kirjataan potilastietojärjestelmään.  
  • Jos kotoa otetaan terveysasioissa yhteyttä Wilman kautta, terveydenhuolto käyttää vastatessaan tietoturvallisia yhteydenottotapoja. 
  • Jos terveydenhuolto katsoo, että lapsi tarvitsee terveydentilaansa varten erityisiä opetusjärjestelyjä, on terveydenhuolto lapsen tai vanhemman luvalla aiheesta yhteydessä kouluun. Asiaa käsitellään opettajan, rehtorin ja tarvittaessa yksilöllisen opiskeluhuollon kanssa noudattaen samoja yksityisyyden suojan periaatteita kuin muissakin terveysongelmissa ja avuntarpeissa.  
  • Silloin kun lapselle toteutetaan erityisiä opetusjärjestelyjä, on tärkeää viestiä tilanteesta myös lapsen luokkatovereille. Tämä auttaa luokkaa ymmärtämään ja tukemaan luokkatoveriaan ja poistaa lapselta ja nuorelta itseltään raskasta “hankalan asian selittämisen taakkaa”. Tällöin terveydenhuollon ja muiden koulussa asian parissa työskentelevien on etukäteen hyvä keskustella lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa, miten asiasta viestitään ja kuka viestii.  
  • Luokalle on tärkeää kertoa, että järjestelyjä tehdään sisäilmaoireiden vuoksi. Tilannetta voi sen jälkeen avata yleisellä tasolla ja kertoa esimerkiksi, että sisäilma voi aiheuttaa monenlaisia oireita ja että ihmiset ovat erilaisia: Joku on allerginen pähkinälle, toinen ei siedä laktoosia ja yksi oireilee sisäilmasta. Lapsen oireista ja sairauksista ei kuitenkaan kerrota tarkemmin muille. Muille lapsille voi antaa vinkkejä, miten he voivat tukea luokkatoveriaan. Luokalle on tässä yhteydessä tärkeää varata mahdollisuus kysymyksiin. Luokkakaverin sairastuminen voi herättää heissä huolen myös omasta terveydestään. 

Lapsen auttamisen polusta löytyy lisätietoa osiosta Autetaan lasta.
Lapsen ja luokkakavereiden kanssa keskusteluun löytyy vinkkejä ohjeesta Lapsen kanssa keskustelun tueksi.

B) Rakennukseen liittyvät oireilmoitukset

Terveydenhuollon on syytä ilmoittaa koulurakennukseen liittyvistä oire-epäilyistä eteenpäin. 

Useissa kunnissa terveydenhuolto tilastoi kaikki ilmoitetut oire-epäilyt (jotka joko tulevat esiin vastaanotolla tai jotka varta vasten ilmoitetaan terveydenhuollolle esimerkiksi puhelimitse tai lomakkeella), kokoaa ne kuukausittain ja toimittaa tiedot eteenpäin rehtorille tai kunnan sisäilmatyöryhmälle/muulle tilojen kunnosta ja turvallisuudesta vastaavalle taholle.

Tässä yhteydessä ei kirjata eikä kerrota kenenkään henkilötietoja. Terveydenhuolto ilmoittaa eteenpäin vain oire-epäilyjen lukumäärän. Lisäksi voidaan ilmoittaa luokat/tilat, joihin oireilmoitukset pääosin liittyvät.

Oireilmoitusten määrästä julkisesti viestittäessä ei luonnollisesti myöskään kerrota, ketkä oireilevat.

Tässä yhteydessä ei ole olennaista, kuka oireilee, vaan kuinka moni oireita kokee. Oireilmoituksia tilastoidaan ja välitetään eteenpäin siksi, että rakennuksessa oireilevien määrä tulee tarpeeksi ajoissa tietoon ja kunnassa osataan herätä ajoissa selvittämään, mistä kohonnut oireilutaso johtuu ja onko rakennusta tarve korjata.

Lisää tietoa oireilmoituksista löytyy sivulta Oireilmoitukset ja lapsen auttaminen

Terveydenhuollolla on hyvä olla edustus kunnan sisäilmatyöryhmässä ja mahdollisissa kohdekohtaisissa sisäilmaryhmissä, jolloin terveydenhuollon havainnot rakennukseen liittyvästä oireilusta välittyvät eteenpäin tätäkin kautta.

MITÄ MIELTÄ OLET SISÄLLÖSTÄ? Voit valita useita vaihtoehtoja.