Sisäilma ja koulut – Vähemmän kitkaa, enemmän onnistumisia

Kynään on kiinnitetty kaksi suuntaviittaa, joista toisessa on suheröä ja nuoli oikealle, toisessa selkeä nuoli vasemmalle.
Adobe Stock

Koulujen sisäilmatilanteisiin tarvitaan nykyistä toimivampia ratkaisuja. Sellaisia, jotka aidosti vastaavat tiloja käyttävien ihmisten ongelmiin. Toimintamalleja, jotka mahdollistavat työrauhan palaamisen sisäilmahaasteiden kuormittamiin kouluihin ja kuntiin.

Tämä verkkosivusto on tuotettu Suomen Vanhempainliiton koordinoimassa Ratkaistaan Yhdessä -hankkeessa. Löydät sivustolta ohjeita tilanteisiin, joissa koulujen sisäilma aiheuttaa oireita joko yhdelle lapselle tai useammalle oppilaalle kouluyhteisössä: tietoa, työkaluja, vinkkejä ja muistilistoja arjessa toimimisen ja sisäilma-asioiden kehittämisen avuksi.

Ohjeet on tarkoitettu sekä vanhemmille että koulujen ja kuntien työntekijöille.

Mitä uutta tämä sivusto tarjoaa?

Koulurakennusten kunnon tutkimisen ja sisäilmaongelmien korjaamisen avuksi on jo kunnissa paljon ohjeistusta ja prosessikuvauksia.

Sen sijaan kouluissa oireilevien lasten ja nuorten auttamisen käytännöt ovat hatarampia. Puutteellinen ihmisten huomiointi aiheuttaa kouluissa ja kunnissa jatkuvasti paljon turhaa työtä, kitkaa ja osattomuutta.

Tämän sivuston ytimessä on ihminen: Miten auttaa koulun sisäilmasta oireilevaa lasta ja nuorta? Miten välttää aiheesta kouluyhteisössä käytävän keskustelun kärjistyminen? Miten toimia yhdessä niin, että yhteistyö hyödyttää kaikkia osallisia?

Sivuston materiaalit on laadittu yhdessä lukuisten koulujen, kuntien ja vanhempainyhdistysten kanssa. Niiden laadinnassa on kartoitettu ja kuultu kattavasti kaikkien osallisten tarpeita.

Materiaalit on tuotettu perusopetuksen näkökulmasta. Soveltuvin osin niitä voi hyödyntää varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, toisen asteella ja korkea-asteella.

Sivustolta löytyy esimerkiksi: 

  • Viisivaiheinen toimintamalli – Miten koulunkäynti järjestetään sisäilman estäessä lapsen opiskelun omassa luokassa ja koulun tiloissa, ja kuinka tällaisia tapauksia ylipäänsä kannattaa lähteä selvittämään: Autetaan lasta
  • Työkaluja kunnille ja kouluille – Miten lähteä purkamaan sisäilmaongelmiin liittyviä kriisejä ja kaaosta koulussa ja kunnassa: Kunnille ja kouluille
  • Vinkkejä kunnan vastuuhenkilöille – Miten voi täydentää kunnan sisäilmaohjeistusta huomioimaan koulussa oireilevien lasten auttamisen: Sisäilmaohje – Malliteksti
  • Vinkkejä vanhemmille ja vanhempainyhdistyksille – Kuinka sisäilma-asioissa vaikutetaan tuloksekkaasti ja miten vertaistukea järjestetään lapsille ja aikuisille: Vanhemmalle
  • Ohjeita yhteistyön parantamiseen vanhempainyhdistyksille ja kunnille: Kunnan ja vanhempien yhteistyö
  • Ohjeita viestinnän kehittämiseksi koulujen sisäilma-asioissa: Viestintä sisäilmatilanteissa

Toivomme, että löydät sivustolta avaimia luoda kuntaanne hyvän ilman kouluja!

Ratkaistaan Yhdessä -hanke

Sivusto on työstetty vuodesta 2018 toimineessa Ratkaistaan Yhdessä -hankkeessa. Hankkeen lähtökohtana on ollut kehittää ratkaisuja tosielämän sisäilmatilanteisiin ja vastata eri osallisten tärkeimpiin tarpeisiin kouluissa ja kunnissa. Hankkeessa on kuultu laajasti eri ammattiryhmiä ja osallisia kouluissa ja kunnissa kautta Suomen. Hankkeesta voit lukea tarkemmin Tietoa hankkeesta -sivulla.

Lisää aiheesta


Kun ihminen unohtuu

Erivärisiä tyhjiä tuoleja salissa.

“Teimme paljon, mutta emme sitä, mitä ihmiset tarvitsivat.” Lue lisää


Koulupolkuni yksin

Ylä-asteikäinen tyttö reppu selässä pitkän tien päässä, katsoo yksin eteenpäin horisonttiin. Ympärillä keltaisia peltoja.

Nuoren tarina. Lue lisää


Laki on lapsen puolella

Iloinen tyttö kirja kädessä liitytaulun edessä.

Lapsella on oikeus tarvitsemaansa apuun ja tukeen. Lue lisää


Kaikkea ei tiedetä

Asfalttiin on piirretty paljon valkoisia nuolia, jotka risteävät eri suuntiin. Kuvan alalaidassa tennarit, niiden edessä vihreä nuoli suoraan eteenpäin.

Tietoaukoista huolimatta sisäilma-asioissa on toimittava ja ihmisiä autettava. Lue lisää


Termistö ja esimerkit hyvanilmankoulu.fi-verkkosivulla

Luettavuuden vuoksi sivustolla käytetään lasten vanhemmista, huoltajista ja muista lasten kotiväkeen kuuluvista aikuisista pääosin termiä vanhemmat.

Termiä lapsi käytetään kuvaamaan yleisesti lapsia ja nuoria ikätasosta riippumatta.

Sivustolla kuvatut esimerkit ja lainaukset ovat peräisin hankkeen aikana kuntien, vanhempien ja vanhempainyhdistysten kanssa tehdystä yhteistyöstä. Lainauksia on stilisoitu ja esimerkkejä muokattu ja yhdistelty siten, että yksittäiset vanhemmat, viranhaltijat ja kunnat eivät ole niistä tunnistettavissa.

Esimerkkeihin on valittu tilanteita ja lainauksia, jotka ovat nousseet toistuvasti esiin ja ovat sisäilma-asioiden parissa tällä hetkellä tavallisia.

MITÄ MIELTÄ OLET SISÄLLÖSTÄ? Voit valita useita vaihtoehtoja.