Isä: Tytöllä on taas kurkku kipeä. Mitä voin enää tehdä?

Erivärisiä lappuja, jokaisessa kysymysmerkki.

Tällä palstalla vastataan tyypillisiin sisäilma-aiheisiin kysymyksiin, joita kodit, koulut ja kunnat sisäilma-asioissa meiltä kysyvät. Kaikissa kysymyksissä on kysyjien yksityisyyden suojaamiseksi häivytetty tunnistetiedot ja muutettu kysymyksissä esiintyvien nimet.

Isä kysyy

9-vuotias tyttäreni Aada herätti minut taas viime yönä kurkkukivun takia. Koko kesän Aada oli terve, mutta nyt pari viikkoa koulun alettua yöheräilyt ovat taas palanneet. Viime lukukaudella, keväällä, hän oli poissa koulusta yli sata tuntia, syynä kurkkukipu ja flunssat.

Soitin silloin rehtorille ja kysyin koulun sisäilmasta, tehdyistä remonteista ja tutkimuksista. Rehtori totesi, että tilanne on hyvä, että kaikki tarvittava on tehty ja että Aadan luokka siirtyy syksyllä “toiseen siipeen”.

En keväällä löytänyt kunnan nettisivuilta tietoa koulussa tehdyistä selvityksistä ja tutkimuksista. Soitin siksi tekniseen toimeen ja pyysin tutkimuksia luettavaksi. Niitä sai tulla sovittuna aikana lukemaan toimistolle. Olen päivisin töissä, joten yritin sanoa, että lain mukaan tutkimustulokset tulee lähettää, mutta tämä on kuulemma käytäntö kunnassa.

Papereista selvisi, että rakennuksessa on ollut erilaisia sisäilmaongelmia vuosien ajan, kosteutta rakenteissa, terveydelle haitallisia vanhoja täyteaineita seinärakenteissa, ilmavuotoja yms. Niistä heräsi paljon kysyttävää.

Kesällä kävellessäni koulun ohi huomasin, että ikkunassa oli vanerilevyt ja kuivatusputki. Kuulemma koulun lattiapinnoitteita on kesällä vaihdettu “varotoimenpiteenä”.

Viime vuonna koulussa ei tiedotettu mitään sisäilma-asioista tai muista oireilevista lapsista. Ymmärsin itse vasta keväällä viiveellä, että Aadan oireethan liittyvät aina kouluviikkoihin, että hän on muutoin ihan terve. Aloin siksi epäillä jatkuvan sairastelun syyksi sisäilmaa.

Olin silloin yhteydessä opettajaan, joka oli huomannut poissaolot, ilmoittanut niistä eteenpäin ja kertoi myös olevansa niistä huolissaan. Hän sanoi, ettei valitettavasti osaa auttaa tilanteessa enempää kuin antaa Wilman kautta kotitehtäviä Aadan ollessa poissa.

Rehtorin mukaan rakennuksessa ei esiinny normaalia enempää oireilua. Facebookissa vanhemmat kuitenkin kertovat useista lapsista, jotka sairastuvat koulussa pahastikin.

Nyt Aadan alettua taas sairastella soitin rehtorille uudestaan ja kysyin, miten koulussa toimitaan lapsen oireillessa sisäilmasta. Rehtori ohjasi kouluterveydenhoitajalle.

Olin eilen Aadan kanssa terkkarikäynnillä. Kerroin, että Aada oli viime keväänä yli sata tuntia poissa kurkkukivun ja infektioiden takia, että nyt koulun alkaessa kurkkukivut alkoivat uudestaan ja että ennenkin hän sairastui nimenomaan kouluviikoilla.

Terveydenhoitaja totesi, että flunssat ja kurkkukivut ovat normaaleja kouluikäisillä ja että yövalvominen saattaa liittyä älylaitteiden käyttöön (jota meillä on kuitenkin tiukasti rajoitettu!). Hän sanoi, ettei koulussa ole todettu sisäilman vuoksi terveyshaittaa tai olosuhdehaittaa.

Mielestäni tytön jatkuva sairastelu koulussa ei ole normaalia. Pelkään, että hän sairastuu vakavammin ja jää jatkuvien poissaolojen vuoksi opinnoissa jälkeen.

Aada itse alkaa olla tilanteeseen ihan puhki eikä ole entinen energinen itsensä. Itsellänikin on mennyt tilanteen selvittelyyn kohtuuttomasti resursseja. Vanhempainyhdistyksessä on paljon asioita pöydällä, eikä sieltä käsin ole tullut merkittävää apua. Mitä voin itse vanhempana vielä tehdä?

Näin vastasimme

Kuvauksen perusteella kuulostaa siltä, että Aadan sairastelu liittyy selkeästi kouluviikkoihin. Koska tyypillisille sisäilmaoireille on myös muita aiheuttajia kuin sisäilma, terveydenhuolto tarvinnee nyt tarkempaa tietoa siitä, miten muita mahdollisia oireiden syitä on poissuljettu ja missä ja milloin Aadalle oireita tulee. Varmistakaa, että muut syyt on poissuljettu ja kuvatkaa tämä selkeästi sekä terveydenhuollon käynnillä että rehtorille.

Tätä varten:

  • Voisitte vielä täyttää oirepäiväkirjaa tarkasti useamman viikon ajan. Tulostettava oirepäiväkirja löytyy sivulta Oirepäiväkirja.
  • Sen lisäksi voisit takautuvasti kirjata Aadan oireita ja oireettomia kausia, mikäli ne ovat selkeästi muistissa tai olette tehneet niistä muistiinpanoja. Pohtikaa ja kirjoittakaa ylös myös, mitä Aadan elämässä on oirekausina ja oireettomina kausina tapahtunut. Missä hän on oleskellut? Onko elintavoissa ja -rytmeissä ollut jotakin poikkeavaa? Minkä kaikkien asioiden huomaatte vaikuttavan Aadan hyvinvointiin? Milloin hän voi hyvin ja mitä silloin on elämässä toisin kuin muulloin?
  • Voisitte myös Aadan kanssa piirtää kartan koulutiloista. Aada voisi pitää sitä mukanaan ja rastittaa kuvaan ne tilat, joissa hän itse kokee voivansa huonosti tai joissa oleskelun jälkeen hän on huonovointinen.

Harkitkaa myös, olisiko hyötyä kouluterveyden lisäksi käydä erikoislääkärin vastaanotolla. Myös sitä käyntiä varten kannattaa valmistautua mahdollisimman tarkkaan, jotta lääkäri saa helpommin kuvan Aadan terveydentilasta ja siihen vaikuttavista asioista.

Jos edelleen sen jälkeen, kun olette ohjeiden mukaisesti seuranneet ja kirjanneet Aadan terveydentilaa ja siihen liittyviä asioita, vaikuttaa siltä, että koulun sisäilma heikentää merkittävästi Aadan oloa, ole yhteydessä rehtoriin ja kerro, että tytär tarvitsee sairastelun vuoksi tukea oppimiseen ja sellaiset järjestelyt, joilla pysyy terveenä.

Vetoa lapsen lakisääteisiin oikeuksiin. Aadalla on oikeus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön ja tarvitsemaansa tukeen. Löydät tähän liittyvää lainsäädäntöä sivulta Laki on lapsen puolella.

Tuokaa samalla esiin, että koulunkäynnin järjestämiseen on paljon käyttökelpoisia keinoja. Voit tutustua niihin sivulla Ohje 9: Suunnittelun avuksi.

Huolehtikaa, että suunnittelussa huomioidaan opetuksen lisäksi myös se, miten lapsen opiskeluhuollolliset palvelut kuten kouluruokailu ja koulukyydit järjestetään.

Tällaiset tapaukset ovat haastavia myös kouluille. Kun tuot aktiivisesti esiin erilaisia ratkaisuja ja toimit hyvässä hengessä koulun kanssa heidän työtään tukien, on teillä parhaat edellytykset onnistumiseen.

Erityisjärjestelyin oppiminen ei ole toivottava pidemmän aikavälin ratkaisu, mutta silloin kun lapsi oireilee koulurakennuksessa niin, että terveys ja koulunkäynti selvästi kärsivät, on asiaan puututtava pikaisin toimenpitein. Lapsella on oikeus terveelliseen oppimisympäristöön, opetukseen ja tarvitsemaansa tukeen.

Vanhempien yhteinen vaikuttaminen

Aadan auttamisen lisäksi on tärkeää saada koulun ja kunnan toimintamallit ja ohjeistukset kuntoon.

Parhaiten voitte vaikuttaa yhdessä muiden vanhempien kanssa. Mikäli vanhempainyhdistyksen toiminta on ylikuormittunut, voi olla hyvä perustaa yhdistyksen sisälle sisäilmatoimikunta. Eli toimikunta, joka keskittyy vain sisäilma-asioihin. Lisätietoa siitä löytyy sivulta Vanhempien yhteinen vaikuttaminen.

Keskeistä on päästä hyvään keskusteluyhteyteen koulun ja kunnan toimijoiden kanssa ja tarjota vanhempien asiantuntemusta heidän käyttöönsä.

Voisitte esimerkiksi ehdottaa tilaisuutta, jossa ajankohtaisia sisäilma-asioita ja perheiden tarpeita käsitellään yhdessä. Kertokaa, että voitte auttaa järjestämisessä ja tapahtumasta viestimisessä.

Kertokaa koulun ja kunnan suuntaan selkeästi, mitä toivotte. Vanhempien ydinviestin laatimiseen löydätte apua sivulta Yhteisen viestin laatiminen.

Tarjotkaa apua ja tietoa pelkkien vaatimusten lisäksi. Esimerkiksi:

  • Esittäkää, että vanhempien asiantuntemusta lastensa asioissa aletaan hyödyntää ja että kunnan sisäilmaprosesseissa otetaan pysyväksi tavaksi kuulla vanhempia. Ehdottakaa vanhemmille edustusta sisäilmaryhmiin. Jos perustatte sisäilmatoimikunnan, esittäkää säännöllisiä kunnan avainhenkilöiden ja toimikunnan tapaamisia. Löydätte lisää tietoa yhteistyön tavoista sivulta Kunnan ja vanhempien yhteistyö.
  • Valmistautukaa näihin tapaamisiin selkeällä viestillä: Mihin lapset ja perheet tarvitsevat apua, ja mitä toivotte seuraavaksi tehtävän.
  • Ehdottakaa, että kunnassa aletaan kirjata oire-epäilyjä systemaattisesti ja että vanhemmille viestitään selkeästi, milloin, kenelle ja miten oireista ilmoitetaan. Lisätietoa oireilmoituksista löytyy sivulta Oireilmoitukset ja lapsen auttaminen.
  • Kertokaa, että toivotte kouluun oirekyselyä, jotta saadaan ajankohtaista tietoa siitä, kuinka paljon oireilevia lapsia on. On myös järkevää, että kyselyn tuloksista järjestetään tiedotustilaisuus, jossa tuloksista kerrotaan ja keskustellaan.
  • Ehdottakaa, että kuntaan laaditaan ohjeistus, miten vanhemmat voivat toimia epäiltäessä lapsen oireilevan sisäilman takia ja millaisia koulunkäynnin järjestelyjä koulussa sairastuville voidaan tehdä. Tarjotkaa apua ohjeistuksen laatimiseen. Esimerkkiohje löytyy sivulta Sisäilmaohje – Malliteksti.
  • Vaatikaa, että rakennuksia koskevat selvitykset ja tutkimukset laitetaan avoimesti kunnan ja koulun verkkosivuille.

Sujuvat toimintamallit ja selkeät ohjeet ovat hyödyksi niin vanhemmille, koulun henkilökunnalle kuin kunnallekin.

MITÄ MIELTÄ OLET SISÄLLÖSTÄ? Voit valita useita vaihtoehtoja.