Vanhemmalle – Työkaluja toimia

Vehreän metsäpolun päässä on avaimen muotoinen aukko ulos taivaanrantaan.
Adobe Stock

Tästä osiosta löydät työkaluja toimia koulun sisäilmasta oireilevien lasten auttamiseksi – yksin ja yhdessä muiden kanssa. Tarjolla on myös vinkkejä oman jaksamisen ja lasten hyvinvoinnin tukemiseen.

Sisäilmatilanteet voivat olla monimutkaisia ja kuormittavia. Lapsen oireilu koulun sisäilmasta vaikuttaa usein sekä lapsen että koko perheen arkeen ja hyvinvointiin. 

Vanhempien kokemusten mukaan hankaluutta ei aiheuta pelkkä sisäilmaoireilu vaan ennen kaikkea avunsaannin vaikeus ja aihepiiriin liittyvä ristiriitaisuus. 

Koulun sisäilmasta vakavasti oireileva lapsi voi helposti jäädä ilman opetusta, hänelle sopivia koulunkäynnin järjestelyjä, tarvitsemaansa tukea ja vertaisryhmää. 

Tilanteessa, jossa sisäilmaan liittyviin koulunkäynnin haasteisiin ei ole käytössä sujuvia toimintamalleja, muuttuu vanhempienkin rooli kokoaan suuremmaksi.

Vanhemmat kokevat joutuvansa ratkaisuja etsiessään toimimaan lastensa asianajajina, opetuksen koordinoijina ja monesti myös lastensa opettajina. He joutuvat lasta auttaessaan opettelemaan muun muassa sisäilmamittausten, rakennustekniikan, terveydensuojelun ja kuntahallinnon kiemurat. 

Näin ei pitäisi olla. Vanhemman tulisi voida keskittyä ensisijaisesti vanhemmuuteen. 

Löydät tältä sivustolta tietoa siitä, kuinka voit vanhempana toimia näissä haastavissa tilanteissa. Esimerkiksi: 

 • Miten voin selvittää, johtuvatko lapseni oireet sisäilmasta? 
 • Lapseni oireilee pahoin koulun sisäilmasta mutta ei saa opetusta. Mitä voin tehdä? 
 • Miten koulunkäynti voidaan järjestää, jos lapsi ei voi olla koulun tiloissa? 
 • Olemme jo yrittäneet kaikkea koulun suuntaan, mutta asiat eivät etene. Mitä seuraavaksi?
 • Haluamme vaikuttaa koulutilojen terveellisyyteen ja lasten koulunkäynnin järjestelyihin yhdessä muiden vanhempien kanssa. Miten voimme toimia tehokkaasti yhdessä? 
 • Miten voin tukea oireilevaa lasta? 
 • Tilanne tuntuu raskaalta. Mistä saan apua omaan jaksamiseen? 

Voit aloittaa tutustumalla alla lueteltuihin sivuihin.

Malli ja ohjeet koulun sisäilmasta oireilevan lapsen koulunkäynnin järjestämiseen

Viiden vaiheen malli on tarkoitettu tilanteisiin, joissa lapsi oireilee koulun sisäilmasta ja tarvitsee sen vuoksi räätälöityjä opetusjärjestelyjä. Malli sopii sekä kodin että koulun käyttöön. Malliin löytyy kattava ohjepankki.

Lapsen auttaminen alkaa lapsen huonovointisuuteen ja poissaoloihin tarttumisesta. Lapsen avuntarvetta, oireita ja niiden yhteyttä sisäilmaan selvitetään kouluterveydenhuollossa ja opiskeluhuollossa. Löydät näihin vaiheisiin ohjeita ohjepankista.

Ohjeita ja vinkkejä löytyy myös opetuksen järjestämiseen silloin, kun lapsi ei oireiden vuoksi voi opiskella normaalisti koulutiloissa luokan mukana. Ohjeissa kuvataan eri toimijoiden roolit, koulunkäynnin järjestelyjen suunnittelu ja toteutus ja kuinka ratkaisujen toimivuutta seurataan.

Mallin löydät sivulta Autetaan lasta. Jos lapsesi tarvitsee koulunkäynnin järjestelyjä ja tuntuu, että syynä voisi olla sisäilma, tutustu malliin ja ohjeisiin ja ehdota mallin käyttöä myös koululle.

Vanhemmille hyödyllisiä ohjeita ovat erityisesti: 

Ohje 2: Vanhemmalle: Kun epäilen lapseni oireilevan sisäilmasta 
Ohje 3: Valmistaudu terveydenhuollon käynnille 
Ohje 6: Oirepäiväkirja, tulostettava 
Ohje 8: Koulunkäynnin järjestelyiden suunnittelu 
Ohje 10: Vanhemmalle: Kun lapsi tarvitsee koulunkäynnin järjestelyjä 
Ohje 13: Vanhemmalle: Mikäli asiat eivät etene 
Ohje 14: Lapsen kanssa keskustelun tueksi

Vanhemman viesti kunnan ja koulun suuntaan

Kun lapsesi oireilee koulun sisäilmasta, panosta omalta osaltasi selkeään ja ratkaisuja edistävään viestintään. Vanhempana voit toimia esimerkiksi näin: 

 • Koulu tarvitsee vanhemmalta tietoa lapsen ja perheen tilanteesta ja tarpeista. Kuvaa tilanteenne selkeästi. Kerro, millaisia oireita lapsella on ja miten ne vaikuttavat hänen arkeensa ja koulunkäyntiinsä. Kerro, miten oireiden yhteyttä sisäilmaan on selvitetty, esimerkiksi oletteko käyttäneet oirepäiväkirjaa. Kiteytä tarpeenne niin, että kiireisenkin ihmisen on ne helppo hahmottaa. Mikäli mahdollista, esitä ideoita ratkaisuiksi. 
 • Tiedustele, onko kunnassa käytännöt oireilmoitusten ja olosuhdehaittailmoitusten tekemiseen. Tee nämä ilmoitukset, mikäli lapsesi oireilee ja/tai mikäli epäilet koulussa olosuhdehaittaa. Tämä on tärkeää, jotta tieto oireilevien oppilaiden määrästä saadaan kertymään ja tiedot rakennusta koskevista havainnoista lähtevät eteenpäin. 
 • Monissa kouluissa ja kunnissa ei vielä ole valmiita toimintamalleja ja -ohjeita sisäilmasta oireilevien lasten koulunkäynnin järjestämiseen. Auta osaltasi kouluissa ja kunnissa työskenteleviä ymmärtämään lapsesi tarpeita ja kehittämään toimintaa. 
 • Anna ammattilaisille aikaa asioiden selvittämiseen, ratkaisuihin tutustumiseen ja kehittämiseen. Jos sisäilma-asiat ovat kunnassa rempallaan tai ”tilanne päällä”, vaatii selvittäminen ja prosessien kuntoon laittaminen aikaa ja resursseja. Kerro, mikä on kaikkein kiireisintä, jotta toimenpiteitä voidaan priorisoida ja tärkeimpään tarttua heti. Kysy, miten vanhemmat voivat omalta osaltaan osallistua tilannekuvan muodostamiseen ja ratkaisujen löytämiseen.
 • Pidä keskustelukumppanit ajan tasalla, jos perheenne tilanne ja tarpeet muuttuvat. 

Vaikuta yhdessä: Yhteistoiminta muiden vanhempien kanssa 

Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää, myös sisäilma-asioissa. Vanhemmat voivat yhdessä olla suureksi avuksi kouluille ja kunnille ratkaisujen löytämisessä ja sisäilmatilanteen jäsentämisessä.

Vanhemmista on apua sekä silloin, kun yksittäisten lasten opetusjärjestelyjä suunnitellaan ja toteutetaan, että silloin, kun pöydällä ovat koko koulun terveysturvallisuutta koskevat kysymykset.

Tietoa vanhempien yhteistoiminnasta löydät sivulta Vanhempien yhteinen vaikuttaminen. Sivulla kerrotaan: 

 • Millaista asiantuntemusta vanhemmat voivat tarjota koululle ja kunnalle avuksi erilaisiin sisäilmatilanteisiin. 
 • Millaisten yhteistyömuotojen kautta vanhemmat voivat olla osallisina vaikuttamassa. 
 • Miten vanhempien kannattaa organisoida toimintaansa. 
 • Millainen viestintä on toimivaa ja tehokasta vaikuttamisessa. Vanhempien yhteisen viestin rakentamisesta löydät tietoa sivulta Yhteisen viestin laatiminen.

Näin järjestät vertaistukea lapsille ja aikuisille 

Sisäilma-asioiden äärellä kokemusten jakaminen muiden saman kohdanneiden kanssa on tärkeää sekä lapselle että hänen perheelleen.

Sivulta Lasten ja vanhempien vertaistuki löydät tietoa ja vinkkejä siitä, kuinka vanhemmat voivat järjestää vertaistukiryhmiä omaan kouluun tai omalle paikkakunnalle. 

Vinkit omaan jaksamiseen

Sivulle Vinkit omaan jaksamiseen on koottu tietoa vanhemman omasta hyvinvoinnista huolehtimisen ja jaksamisen avuksi sisäilma-asioiden keskellä. 

Hyödyllistä tietoa  

Kannattaa tutustu myös näihin sivuihin:

Miten välttää konflikteja ja epäluuloa? Miten tulla otetuksi vakavasti?

Sisäilmaoireista kertominen voi herättää myös epäluuloa. Näin voit itse edistää asioiden ottamista vakavasti:

 • Älä suin päin yhdistä lapsen oireita sisäilmaan selvittämättä, liittyvätkö oireet oikeasti rakennukseen. Varmista, että muutkin mahdolliset syyt kartoitetaan. Sisäilma voi aiheuttaa hyvin monenlaisia oireita, mutta kaikki nämä oireet voivat myös johtua muista tekijöistä. Asiaan saadaan selvyys muita syitä poissulkemalla ja oireita seuraamalla. 
 • Kun kerrot koulussa ja kouluterveydenhuollossa sisäilmaoireista, sanoita selkeästi, miten lapsi voi hyvissä olosuhteissa ja millä tavoin hänen terveydentilansa muuttuu huonokuntoisessa rakennuksessa. Selvennä, kuinka olet seurannut lapsen voinnin muutoksia. Ole valmis selvittämään asiaa tarkemmin yhdessä terveydenhuollon kanssa. Oirepäiväkirja on tähän yksi hyvä työkalu – käytä sitä.
 • Huomioi myös muut tilat, joissa lapsi viettää aikaansa. Onko kodin sisäilma kunnossa? Entä harrastustilat? Käytetäänkö vapaa-ajan tiloissa hajusteita, vahvoja kemikaaleja tai onko niissä jotakin muuta lapsen terveyteen vaikuttavaa?
 • Ole valmis keskustelemaan lapsen kokonaishyvinvoinnista. Onko lapsella muita sairauksia? Ovatko lapsen arjen rutiinit kunnossa? Nukkuuko hän, onko ruokavalio terveellinen, onko älylaitteiden käyttö hallinnassa? Onko lapsella huolia? Ovatko lapsen sosiaaliset suhteet kunnossa? Jotta lapsi saa parhaan mahdollisen avun, on tärkeä huomioida hänen hyvinvointiinsa vaikuttavat tekijät kattavasti. Mikäli nämä asiat ovat kunnossa, kerro se selkeästi. Anna esimerkkejä, miten lapsen hyvinvoinnista huolehditaan.
 • Jos lapsi on altistunut ja herkistynyt sisäilmaongelmille, ei aina ole mahdollista löytää täysin oireettomia olosuhteita. Seuraa lapsen vointia ja sen tasaantumista altistumisten jälkeen. Voiko lapsi yleisesti ottaen hyvin? Haittaavatko satunnaiset oireet arkea? Heikkeneekö lapsen vointi jatkuvasti myös pitkällä aikavälillä? Keskustele lapsen ja kouluterveydenhuollon kanssa siitä, mikä on olennaista ja tärkeää.
 • Helpota ammattilaisten työtaakkaa valmistautumalla huolellisesti kouluterveydenhuollon vastaanotolle. Ehdota itsekin ratkaisuja ja tue omalta osaltasi ammattilaisia lapsen hoidossa ja opetusjärjestelyiden suunnittelussa.MITÄ MIELTÄ OLET SISÄLLÖSTÄ? Voit valita useita vaihtoehtoja.