Lapsi ja sisäilma kunnan hyvinvointityössä

Tyttö leikkii nukkekodilla, nukkekodin olohuoneessa on kaksi ihmistä, joita tyttö liikuttelee.
Adobe Stock

Tältä sivulta löydät vinkkejä koulurakennusten käyttäjien huomioimiseen kunnan hyvinvointityössä ja sisäilmaohjeissa.

Hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelmat

Koulujen sisäilmasta oireilevat lapsen ja nuoret jäävät usein kuntien hyvinvointityössä unohduksiin.

Hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelmat ovat oiva paikka kehittää sisäilma-asioiden hoitamista kunnassa. Huomioimalla sisäilmasta oireilevat lapset ja nuoret hyvinvointikertomuksessa ja -suunnitelmissa kunta voi tehdä merkittävän teon kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi.

Kysymyksiä kunnalle:

 • Onko kunnan hyvinvointisuunnitelmassa ja erillisessä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa huomioitu sisäilma-asiat? Onko suunnitelmissa huomioitu sisäilmasta oireilevat lapset ja se, kuinka heidän opetuksensa ja tarvitsemansa tuki toteutuu? Miten nämä on huomioitu?
 • Millaisin indikaattorein kunnassanne kerätään tietoa koululaisten ja heidän vanhempiensa sisäilmaan liittyvistä kokemuksista ja tarpeista? Miten näistä raportoidaan hyvinvointikertomuksessa? Miten kerätyssä tiedossa saadaan esiin nimenomaan sisäilmaoireisiin liittyvät poissaolot, tuen ja opetusjärjestelyjen tarve?
 • Hyödynnättekö sisäilma-asioissa lapsivaikutusten arviointia?
 • Onko kunnassanne käytössä hyvinvointityöskentelyn vuosikello ja onko sovittu osallistamistavat kuntalaisille? Ovatko vanhempainyhdistykset ja niiden sisäilmatoimikunnat mukana hyvinvointisuunnitelman laatimisessa? Miten? Oletteko hyödyntäneet esimerkiksi työpajatyöskentelyä vanhempien tarpeiden ja toiveiden kartoittamiseen? Pyydetäänkö sisäilmatoimikunnilta kommentteja hyvinvointisuunnitelman luonnokseen?
 • Miten koulujen sisäilma-asiat ja erityisesti lasten ja nuorten tarpeisiin vastaaminen näkyvät kuntastrategiassa ja kunnan hyvinvointityön painopisteissä?
 • Millaista työtä teette hyvinvointialueen kanssa koulujen sisäilmaan liittyvien hyvinvointihaasteiden kehittämiseksi?

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllinen opiskeluhuolto on tärkeä osa oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä edistävää toimintakulttuuria.

Opiskeluhuoltosuunnitelma on osa kunnan hyvinvointisuunnitelmaa. Voitte edistää sisäilmasta oireilevien lasten asiaa varmistamalla opiskeluhuoltoryhmän huolehtivan siitä, että:

 • Opiskeluhuoltosuunnitelmassa on sisäilmasta oireilevien osalta maininnat ja toimintaohjeet, kuinka heidän koulunkäyntinsä järjestetään.
 • Koulussa toteutetaan kolmen vuoden välein terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastus ja opiskeluhuoltoryhmä osallistuu tarkastukseen.
 • Opiskeluhuoltoryhmässä on edustuspaikka sekä opiskelijoilla että vanhemmilla.
 • Opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja sillä on kanavat saada tietoonsa koulussa tehtyjen oireilmoitusten määrä.

Kunnan sisäilmaohjeet

Kunnan tai koulun sisäilma-asioiden käsittelyohjeeseen kirjataan tietoa sisäilmatilanteissa tehtävistä toimenpiteistä, etenemisjärjestyksestä, vastuutahoista ja viestinnästä.

Edistyksellinen kunta huomioi ohjeissa rakennusten lisäksi myös ihmisten tarpeet ja tarjoaa selkeitä ohjeita niihin vastaamiseen.

Koulujen sisäilmatilanteissa perheet tarvitsevat ennen kaikkea tietoa koulurakennuksen kunnosta, oireilevan lapsen opetuksen järjestämisestä ja siitä, minne lapsen oireista ilmoitetaan. Alla olevilla kysymyksillä varmistatte, että nämä asiat on huomioitu kuntanne sisäilmaohjeessa/sisäympäristöohjeessa.

 • Miten kunnassa ja kouluissa toimitaan, kun lapsi oireilee koulussa ja syyksi epäillään koulun sisäilmaa?
 • Minne lapsen oireista ilmoitetaan, miten ilmoitukset käsitellään ja kuinka niiden määrää seurataan?
 • Miten oireilevan lapsen terveydentilaa ja avuntarvetta selvitetään?
 • Miten opetus järjestetään lapselle, joka ei sisäilmaoireilun vuoksi voi opiskella koulutiloissa sairastumatta? Miten järjestelyjen toimivuutta seurataan?
 • Miten koulurakennuksen kunnosta viestitään rakennuksen käyttäjille?

Täällä kuvataan, miten lapsen auttaminen voidaan konkreettisesti sanoittaa kunnan sisäilmaohjeessa: Sisäilmaohje – Malliteksti.

MITÄ MIELTÄ OLET SISÄLLÖSTÄ? Voit valita useita vaihtoehtoja.