Rehtori: Vain yksi oireilee, mitä sanon vanhemmille?

Erivärisiä lappuja, jokaisessa kysymysmerkki.

Tällä palstalla vastataan tyypillisiin sisäilma-aiheisiin kysymyksiin, joita kodit, koulut ja kunnat sisäilma-asioissa meiltä kysyvät. Kaikissa kysymyksissä on kysyjien yksityisyyden suojaamiseksi häivytetty tunnistetiedot ja muutettu kysymyksissä esiintyvien nimet.

Rehtori kysyy

Toimin keskikokoisen yläasteen rehtorina. Yhden oppilaan vanhemmat vaativat sisäilmatutkimuksia rakennukseen ja apua lapselleen. Lapsi on heidän mukaansa kipeänä aina koulurakennuksessa oltuaan. Poissaoloja on pojalle kertynyt runsaasti, ja kouluarvosanat ovat kääntyneet laskuun. Poika itsekin kertoo olevansa rakennuksessa aina huonovointinen. 

Tiedossani ei ole muita, jotka kokisivat rakennuksen sisäilman ongelmaksi. 

Miten minun kannattaa vastata vanhemmille? Mitä voin tehdä pojan hyväksi? 

Näin vastasimme

Yksittäisten oireilevien henkilöiden vuoksi ei ole tarpeen tutkia ja korjata kokonaisia koulurakennuksia. 

Yksittäinen lapsi voi oireilla koulurakennuksessa, vaikka rakennus olisi kunnossa eikä aiheuttaisi muille rakennuksen käyttäjille terveysvaaraa.  

Lapsi voi olla esimerkiksi allerginen jollekin rakennusmateriaalille, tai hän voi olla herkistynyt pienillekin määrille homeita, mikäli on altistunut aiemmin vakaville sisäilmaongelmille tai hänellä on jokin oireherkkyyttä aiheuttava sairaus. 

Lasta kuitenkin autetaan aina kun hän tarvitsee apua. Silloinkin, kun rakennuksessa kukaan muu ei oireile ja kun rakennus on kunnossa. Jokaisella lapsella on oikeus opetukseen ja tarvitsemaansa tukeen.  

Oireileva lapsi ohjataan aina kouluterveydenhuoltoon, jossa oireiden sisäilmayhteyttä selvitetään esimerkiksi oirepäiväkirjan avulla (Ohje 6: Oirepäiväkirja). Jos lapsen oireet liittyvät koulurakennukseen, hänelle suunnitellaan sellaiset koulunkäynnin järjestelyt, että hänen oikeutensa opetukseen, terveelliseen oppimisympäristöön ja sosiaalisiin suhteisiin toteutuvat (Ohje 8: Järjestelyiden suunnittelu). 

Herkistynyt lapsi saattaa oireilla herkästi muiden käyttämille hajusteille, siivousaineille tai irtaimiston mukana kulkeutuneelle homepölylle. Tällöin on tietenkin järkevää miettiä, voidaanko lapsen koulunkäynti koulutiloissa mahdollistaa esimerkiksi suosittamalla luokalle hajusteettomien tuotteiden käyttöä, muuttamalla siivouskäytäntöjä ja -tuotteita ja käymällä läpi, onko luokkatiloihin tuotu irtaimistoa sisäilmaongelmaisista rakennuksista.

Tehkää yhteistyötä koulun, kodin ja kouluterveydenhuollon kesken, jotta hahmotatte, mitkä ovat juuri tämän lapsen kannalta olennaiset ratkaisut.

Oireilmoituspolku kunnossa? 

Sen lisäksi, että huolehditte yksittäisen lapsen koulunkäynnin ratkaisuista, on hyvä varmistaa, että oireilmoituspolku on koulussa ja kunnassa kunnossa. Vanhemmilla ja henkilökunnalla täytyy olla tieto, miten ja minne sisäilmaan liittyvistä oire-epäilyistä ilmoitetaan. 

Tämä takaa sen, että kunnassa ja koulussa on oikeasti aina ajantasainen tieto siitä, paljonko rakennuksessa on oireilevia ihmisiä. Se auttaa kohdentamaan selvitykset ja toimenpiteet järkevästi.

Löydätte lisätietoa oireilmoituspolun kuntoon saattamisesta sivulta Oireilmoitukset ja lapsen auttaminen. Mikäli havaitsette kunnan käytännöissä puutteita, kannattaa olla yhteydessä kunnan sisäilmatyöryhmään ja ehdottaa ohjeistuksen kehittämistä. 

MITÄ MIELTÄ OLET SISÄLLÖSTÄ? Voit valita useita vaihtoehtoja.